۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۸, دوشنبه

مواد اولیه مهرسازی

برای ساخت مهرهای ژلاتینی، فلزی و برجسته به 

ژلاتین خام
نایلوپرینت برای مهر برجسته
دسته مهر فشاری و معمولی
چسب دوطرفه
مایع ژلاتین شور
فرچه
کاغذ کالک 

نیاز داریم

http://www.mohr123.ir

09124526223
09193519931